Skip survey header

THANK YOU | VIETNAM HR AWARDS FORUM 2019

Cám ơn Anh/ Chị đã quan tâm đến sự kiện!
Thank you for keeping in touch with us!
Để xem lại các hình ảnh nổi bật tại sự kiện ngày 21.11.2019, vui lòng xem tại ĐÂY.
To revisit all the highlighted moments of the latest event in 21.11.2019, please CLICK HERE.

Cần tham khảo các tài liệu tại sự kiện, Anh/Chị có thể truy cập đường dẫn bên dưới:
Looking for 2019 conference presentations? Please visit the Conference Archives below to view and download presentations:

Presentation of Ms. Ho Wee Ling – SAP SEA
Presentation of Ms. Puneet Swani – Mercer
Presentation of Mr. Raymund Chua
Presentation of Mr. James Ian Day - Lumileds
 
1. Bên dưới là các hoạt động sẽ diễn ra trong năm 2020. Vui lòng chọn sự kiện mà Anh/ Chị quan tâm để chúng tôi có thể liên hệ và tư vấn
Below are upcoming activities brought to you in 2020. Please tell us your interests and preferences so we know when to contact you.
Vui lòng chọn nội dung Anh/ Chị muốn tìm hiểu
Please register your interests as below *This question is required.
  • * This question is required.
2. Thông tin liên hệ của Anh/Chị | How can we reach out to you? *This question is required.
Danh xưng | Salutation
This question requires a valid email address.